Health

De taken van een arbodienst en een bedrijfsarts

In Nederland is de arbowetgeving de basis voor een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid. Werkgevers voorkomen dat zij boetes krijgen van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid door aan alle verplichtingen van de Arbowet te voldoen. Nog belangrijker is dat zij hun bedrijf hiermee gezond houden. Als jij ook werkgever bent is het volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht om een basiscontract met een arbodienst te hebben. Het behoort tot de kerntaken van een gecertificeerde arbodienst om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het opstellen van het arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. Daarbij zijn verschillende professionals betrokken, zoals een arbeids- en organisatiedeskundige, bedrijfsarts, arbeidshygiënist en veiligheidskundige. 

Wat zijn de taken van een arbodienst en wat doet een bedrijfsarts

• Verzuimbegeleiding met de focus op verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid; 

• Het houden van een open spreekuur voor werknemers;

• Het voeren van overleg met de preventiemedewerker van de organisatie; 

• Zieke werknemers verantwoord en zo spoedig mogelijk weer aan het werk helpen;

• Preventiecheck: onderzoek gericht op het verkorten van het verzuim;

• Advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden;

• Periodiek medisch onderzoek (PMO) naar de gezondheidsrisico’s van individuele werknemers. 

Wet verbetering poortwachter

Bij het fenomeen arbodienst denken de meeste mensen in eerste instantie aan verzuimbegeleiding. Dat heeft ermee van doen dat de Wet verbetering poortwachter werkgevers verplicht om samen met de werknemer en de arbodienst te zorgen dat de zieke medewerker zijn werkzaamheden zo spoedig mogelijk weer kan hervatten. Als werkgever ben je verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen voor een werknemer die ziek is. De bedrijfsarts moet volgens de wet binnen zes weken een probleemanalyse opstellen en een advies uitbrengen. Op basis daarvan is het mogelijk om samen met de zieke werknemer een plan van aanpak voor de re-integratie op te stellen. 

Persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk

Veel werkgevers vragen zich af wanneer het mogelijk of verplicht is voor de werknemer om naar de bedrijfsarts te gaan. Het antwoord daarop luidt dat elke werknemer het recht heeft om een bedrijfsarts te consulteren voor persoonsgerichte gezondheidsvragen, die in relatie tot het werk staan. Speciaal daarvoor is er een open spreekuur. Als werkgever hoor je jouw medewerkers hier actief op te wijzen. Een bedrijfsarts brengt onafhankelijk advies uit aan werkgevers en werknemers, is specialist op het gebied van werk en gezondheid en heeft een medisch beroepsgeheim.