Health

Persoonlijke programma’s voor de behandeling van verslaving

Als iemand zich in een toestand bevindt waarin hij afhankelijk is van een middel of een gewoonte is sprake van verslaving. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om drugs, alcohol, pijnstillers of medicijnen. Ook verslavingen aan gokken, gamen en seks komen veelvuldig voor. De gebruiker verliest de controle over het gebruik en dat gaat ten koste van zijn normale, dagelijkse activiteiten. Recovery Mental Healthcare is een gespecialiseerde GGZ-instelling en biedt een professioneel platform met uiteenlopende programma’s voor de behandeling van verschillende verslavingen. De professionals en behandelaren geloven dat verslaving een progressieve en chronische ziekte is, die de hele persoon mentaal, emotioneel, spiritueel en fysiek treft. 

Daarnaast gelooft deze afkickkliniek van Najib Amhali, Reda Saleh en Dave Roelvink dat chemische verslaving een familieziekte is. Familieleden en belangrijke anderen worden namelijk ook getroffen door de verslaving van een dierbare. 

Platform voor verslavingszorg

‍Recovery Mental Healthcare biedt ondersteuning bij allerlei soorten verslavingen. Samen met de cliënt, zijn naasten en het team van specialisten, wordt bepaald welk herstelprogramma het meest geschikt is. Daarbij ligt de focus op het creëren van een platform waar de cliënt zich op z’n gemak voelt en opnieuw de balans kan vinden. De professionals kijken naast de verslaving ook naar de eventuele onderliggende oorzaken. Dit zijn factoren die bepaalde gedragspatronen aanwakkeren zoals depressie, ADHD of een trauma. Bij ‍Recovery Mental Healthcare werken er multidisciplinaire teams. Dit houdt in dat de specialisten samenwerken met experts, coaches en ervaringsdeskundigen, om gespecialiseerde behandelingen aan te bieden die in het dagelijks leven goed zijn toe te passen.

Herstellen en in herstel blijven 

Recovery staat voor veiligheid en onvoorwaardelijke, transparante verbindingen. De behandelaren willen dat de cliënten in elke situatie zichzelf kunnen zijn en zich op hun gemak voelen. Na de intake volgt een op maat gemaakt persoonlijk behandelprogramma, dat volledig is gefocust op herstel en in herstel blijven. Tijdens het gehele proces van het herstel wordt begeleiding geboden en ook is er nazorg. De programma’s variëren van detoxificatie, het 12 Stappen Programma en het Familieprogramma. Er wordt onderscheid gemaakt tussen klinische behandelingen, ambulante behandelingen, dagbehandelingen en avondbehandelingen. Bij klinische afkickprogramma’s worden mensen behandeld terwijl ze in de instelling of opvanglocatie verblijven. Er is hierbij 24 uur per dag emotionele en psychologische ondersteuning.

Ambulante behandeling bestaat uit wekelijkse individuele consulten voor een bepaalde periode. Er wordt hierbij één op één met de therapeut aan het verslavingsprobleem gewerkt. Dagbehandeling bestaat uit wekelijkse individuele consulten en meerdere groepsbijeenkomsten onder begeleiding van een behandelaar. De cliënt gaat daarna weer naar huis en zijn studie of werk kunnen gewoon doorgaan. 

Herstellen van een alcoholverslaving

Van alle verslavingen komt alcoholverslaving het meest voor. Het middel is zowel lichamelijk als geestelijk zeer verslavend. Als iemand verslaafd is aan alcohol is het willen drinken van alcohol veranderd in het moeten drinken van alcohol. De symptomen van een alcoholverslaving zijn te herkennen aan verschillende geestelijke, lichamelijke en sociaal-maatschappelijke problemen. Hulp zoeken bij een alcoholverslaving is cruciaal omdat alcoholisme ernstige psychische en fysieke klachten en zelfs de dood tot gevolg kan hebben. De specialisten van Recovery Mental Healthcare behandelen cliënten op een medisch verantwoorde, persoonlijke en betrokken manier met de behandeling van alcoholverslaving. Zij herkennen de symptomen van het afkicken van alcohol als geen ander en bepalen samen met de cliënt en diens naasten welk herstelprogramma het meest geschikt is. Soms komt daar eerst detoxificatie (ontgiften) bij kijken.