Algemeen

Wat houdt een deurwaarder precies in?

Wanneer iemand zijn schuld niet aan jou betaald kun je een deurwaarder inschakelen. In het dagelijks leven noemt iedereen het een deurwaarder, maar de officiële benaming is een gerechtsdeurwaarder. Een gerechtsdeurwaarder kan iemand voor de rechter slepen. Ook mag hij beslag leggen op spullen of inkomsten. Dit mag hij doen omdat hij een door de Kroon benoemde ambtenaar is. Daarom krijgt hij toegang tot belangrijke overheidsregisters, zoals de gemeentelijke administratie persoonsgegevens en het UWV.

Verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau

Zowel een deurwaarder als een incassobureau kan je helpen om een openstaande vordering betaald te krijgen. Maar een incassobureau heeft ongeveer dezelfde rechten als jij. Een gerechtsdeurwaarder heeft de mogelijkheid om verdere stappen te nemen. Hierbij kun je denken aan het uitoefenen van bepaalde ambtshandelingen, waaronder het uitbrengen van een dagvaarding, het leggen van beslag en het uitvoeren van een ontruiming. De meeste incassobureaus zijn gecombineerd met een deurwaarderskantoor. Dit omdat ze hierdoor niet de hele dag bezig zijn met ambtelijke taken en omdat deurwaarders met een incassobureau het voortraject kunnen doen.

Wat te doen voordat je een deurwaarder inschakelt

Voordat je een deurwaarder inschakelt moet je eerst een aantal stappen doorlopen. Zo moet je debiteur door middel een aanmaning op de hoogte worden gebracht van de openstaande factuur. Dit kun je zelf doen maar ook door een boekhouder. Degene van wie jij geld krijgt (de debiteur) moet minimaal 14 dagen de tijd krijgen om te betalen. Hierbij moet je wel opletten dat je de wanbetaler alvast duidelijk maakt dat het de laatste herinnering is en als hij niet betaald je de zaak uit handen geeft. Wanneer hij niet betaald kun je de vordering onderbrengen bij een incassobureau en een deurwaarder. In deze fase hoeft er namelijk alleen een verzoek tot betaling plaats te vinden. Wanneer de debiteur weigert om te betalen dan kun je een deurwaarder inschakelen. Vanwege de juridische stappen die hierna worden genomen, is alleen een deurwaarder bevoegd om dit te doen.